Dagsorden til Generalforsamling i Slagelse Motionsklub, den 01.06.2021 kl 18.30

Se siddende bestyrelse her

Generalforsamlingen afholdes på Slagelse Bibliotek tirsdag den 01.06.2021 kl 18.30 og frem til alle punkter er behandlet. Grundet de nuværende Corona restriktioner er der kun mulighed for 43 deltagere ud over bestyrelsen.Der er oprettet en begivenhed på Facebook hvor du skal melde dig til hvis du deltager i mødet: Tilmeld dig mødet her.

 • § 9 Generalforsamlingen
 • På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 • 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 • 2. Aflæggelse af beretning til godkendelse
 • 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 5. Fastsættelse af kontingent
 • 6. Valg:​
  • a) 4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  • b) 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  • c) 1 suppleant
  • d) revisorer
  • e) revisorsuppleant
 • ​7. Eventuelt
 • Kåring af årets motionist

I år 2021 er følgende personer på valg er :

 • Jette Schubert (modtager genvalg)
 • Finn Christensen (modtager genvalg)
 • Peter Klintskov (modtager ikke genvalg)
 • Peter Maaløe (modtager genvalg)

Hertil skal der vælges

 • 2 revisorer
 • 1 revisorsuppleant
 • 1 suppleant

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub