Fysisk aktivitet beskytter mod aldring

Hvem kæmper ikke med tanken om at blive ældre? Og er der i den forbindelse noget man kan gøre for at forlænge ungdommen. Ja, det ser ud til, at fysisk aktivitet spiller en hidtil ukendt faktor.

Grunden til at vi ældes og med tiden ser mere “brugte” ud skyldes den celledeling der sker igennem hele livet. Ved hver celledeling skal cellens DNA (generne) kopieres og det er denne kopiering der “slider” på vores DNA og medfører at kroppens udseende ændres med alderen. I forbindelse med kromosomerne sidder der i enderne nogle sekvenser der kaldes telomerer. Ved hver celledeling bliver telomererne kortere og kortere. Disse telomerer beskytter kromosomerne mod “slid” og man mener de er bestemmende for en celles levetid. Med andre ord kan man sige, at når telomeret er slidt op så dør cellen.

For nyligt har tyske forskere undersøgt telomerlængden i hvide blodceller hos yngre og ældre personer – og hvad der var mere interessant, så sammenlignede de også længden hos veltrænede og utrænede. De veltrænede var dels en gruppe yngre atletikfolk fra det tyske landshold der løb 73 km/uge. De ældre var en gruppe af marathonløbere og triathleter der trænede 80 km/uge – og havde trænet livet igennem. Når man sammenlignede telomerlængden, så var der ingen forskel mellem de yngre grupper, men de ældre udholdenhedstrænede havde betydeligt længere telomerer end de aldersmatchede utrænede personer og de var kun 10% kortere end de unge landsholdsløbere.

Et andet studie fra Colorado viser det samme som ovenstående, men her målte man også personernes kondital. Det interessante ved dette er, at man dermed kan se om der er en sammenhæng mellem hvor veltrænet man er og så telomerlængden. Studiet viste netop denne sammenhæng, og sammenhængen var specielt udtalt hos de ældre personer. Hos de ældre, der var i alderen fra 55 – 72 år, havde de utrænede et gennemsnitligt kondital på 26, mens de veltrænede havde et kondital på 40.

I begge studier var der en sammenhæng mellem det fysiske aktivitetsniveau, telomerlængden og så aktiviteten af enzymet telomerase. Telomerase beskytter telomererne mod sliddet ved celledelingen ved at gendanne de små stumper der mistes. Så det ser ud til at den beskyttende effekt af fysisk aktivitet skyldes en øget aktivering af telomerase enzymet, der derved beskytter cellerne mod aldring.

Hvor meget man skal træne fortæller studierne som sådan ikke noget om, men jo højere kondital, jo større aktivitet af telomerase. En anden meget vigtig pointe er, at den beskyttende effekt ligger i, at man er fysisk aktiv livet igennem. Det nytter ikke meget at starte med at træne sent i livet, hvis telomerene allerede er forkortede.

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub