Generalforsamling 2019 på Slagelse Bibliotek

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Aflæggelse af beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på kr. 300,- pr. medlem pr. år for voksne og kr.100,- for børn. Aldersgrænsen for barn – voksen går ved 14 år.

6. Valg:
a) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
• Peter Maaløe (modtager genvalg)
• Karina Dixen Søgård (modtager ikke genvalg)
• Steen Nelausen-Back (modtager ikke genvalg)
• Merete Mantzius (modtager genvalg)
c) 1 Suppleant for 2 år
d) Revisorer for 1 år
e) Revisorsuppleant for 1 år

7. Eventuelt
Kåring af årets motionist

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub