Generalforsamling 2022

‼‼ Vil du være med til at gøre vores løbeklub til den BEDSTE løbeklub, har du gode ideer og brænder du for at give dine medløbere nogle fede tilbud og oplevelser  ‍♀️ ‍♂️

SÅ ER DET DIG VI STÅR OG MANGLER i bestyrelsen eller i et af udvalgene

Vi nærmere os årets Generalforsamling og der er 3 medlemmer på valg ud af 7

Generalforsamlingen er Tirsdag d. 15. Marts kl. 19 på Slagelse Bibliotek ( Store sal ) Stenstuegade 3

Dagsorden iflg. vedtægterne

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Aflæggelse af beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg

a) 4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

b) 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

c) 1 suppleant

d) revisorer

e) revisorsuppleant​

7. Eventuelt

I år 2022 er følgende på valg:

Annette Lene Andersen ( modtager ikke genvalg )

Torben Andersen ( modtager ikke genvalg )

Lars Chr. Pérez ( modtager ikke genvalg )

Der skal også vælges 2 revisorer,1 revisor suppleant,1 suppleant til bestyrelsen

Er der spørgsmål er du altid velkommen til at tage kontakt til en af bestyrelsesmedlemmerne eller sende en mail til motionsklubben@mail.dk

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub