GF 2020

Dagsorden

Generalforsamling 2020

Torsdag den 13. februar 2020, kl. 19.00

Bibliotekets store sal, Stenstuegade, Slagelse

16. januar 2020

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på kr. 300,- pr. medlem pr. år for voksne og kr.100,- for børn. Aldersgrænsen for barn – voksen går ved 14 år. 

6. Valg:

a) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

  • Annette Andersen (modtager genvalg)
  • Torben Andersen (modtager genvalg)
  • Søren Brinck (modtager ikke genvalg)

herudover ønsker

Merete Mantzius at udtræde af bestyrelsen

Anja Mundt at udtræde af bestyrelse

c) 1 Suppleant for 2 år

d) Revisorer for 1 år

e) Revisorsuppleant for 1 år

7. Eventuelt

Kåring af årets motionist

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub