Løbetræning gør dig klogere

Sætter man mus til at løbetræne ser man en forbløffende fremgang i deres evne til at løse kognitive opgaver. Deres evne til at huske og løse simple logiske opgaver forbedres markant i forhold til mus der ikke løbetræner. Endvidere ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem træningsmængden og graden af forbedring.

Denne sammenhæng kan tilskrives en øget blodgennemstrømning i hjernen sammen med et nedsat stressniveau der mindsker udskillelsen af stresshormonet cortisol. De løbetrænede mus dannede flere nerveceller og havde en mere veludviklet hippocampus som er den del af hjernen som har stor betydning for indlæring og hukommelse.

Selvom der ikke er udført lignende undersøgelser på mennesker, så kan en nylig svensk undersøgelse drage lignende konklusioner.

Ved at sammenligne samtlige svenske mænds data ved sessionen omkring det 18. år for både fysiske præstationer og intelligens kunne man konkludere, at jo bedre kondition personerne var i, jo højere intelligens havde de også. Sammenhængen var alene gældende for kondition, da der ingen positiv sammenhæng var mellem muskelstyrke og intelligens! Der indgik i alt over 1,2 millioner unge mænd og data er derfor meget stærke. Da der endvidere var mange brødre og tvillinger kunne man undersøge om det er arv eller miljø der har stærkest indflydelse på resultaterne. Det interessante er, at selv for enæggede tvillinger havde konditionen, altså miljøet, større betydning end den genetiske arv.

Meget overraskende viste undersøgelsen også, at ved at sammenligne konditionen ved sessionstidspunktet med personernes senere uddannelsesniveau og indkomst, så viste den samme positive sammenhæng sig. Det så specielt ud til, at det er udviklingen i konditionen fra det 15. til det 18. der er afgørende for udviklingen i intelligens.

Kilder:
David J. Creera et al.

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub