Referat fra Generalforsamling 21. marts 2023

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
  1. Mikael Andersen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  2. Stemmetællere blev valgt:
   1. Ole Bo og John Nielsen blev valgt.
  3. Der var i alt mødt 35 stemmeberettigede personer op (inkl. bestyrelse)
  4. Joachim Schubert tager referat.
 1. Aflæggelse af beretning til godkendelse
  1. Foreningens formand Peter Maaløe aflagde beretning for 2022.
  2. Generalforsamlingen godkendte beretningen.
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  1. Kasserer Jette Schubert gennemgik regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31.december 2022.
  2. Årets resultat viser et underskud på kr. -142.138,49
   samt en balance på kr. 569.995,87
  3. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
  4. Spørgsmålet til regnskabet:
   1. Spørges ind til de forskellige modeller af sponsorater. Peter fortæller om guld, sølv og bronze pakkerne.
   2. Klubarrangementer virker meget højt:
    Jette fortæller om foodtrucks, pølser, reersøløb, sorøløb, vin og øl til løb, samt den udgift der er ved at tilbyde morgenbrød efter løb.
   3. Unge og kontingent, er der en tanke om at gøre noget for at få unge i klubben?
    Jette fortæller om at klubben pt. ikke er gearet til det, samt at man er velkommen til at tage initiativ til arrangementer el. lign. og rådføre sig med bestyrelsen.
 1. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag omkring at opsætte tagrender oppe på den ene side af klubhuset. Dette kigges der på til arbejdslørdag.
 2. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår en stigning på + 100 kr. årligt = 400,- pr. år, samt at der ikke skelnes mellem børn/voksen kontingent, men at alle betaler 400,- pr. år.
  2. Indkomne spørgsmål:
   1. Ole Bo: En stigning på 100,- kan virke voldsomt, da det er en stigning på godt 33%
  3. Generalforsamlingen godkendte stigning af kontingentet.
 1. Valg
  1. 4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
   1. Joachim, ønsker ikke genvalg
   2. Finn, ønsker ikke genvalg
   3. Peter, ønsker genvalg 
   4. Jette, ønsker genvalg 
  2. Gitte Lynge og Esben Højland vælges ind i bestyrelsen
  3. 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  4. 1 suppleant
   1. Søren, ønsker ikke genvalg.
  5. Torben Riis vælges ind som suppleant.
   1. Gitte Lynge træder ud som suppleant, da hun vælges ind i bestyrelsen.
  6. Gitte Mørck vælges ind som suppleant.
 1. Revisorer
  1. Morten Vig og Anders Tønning modtager genvalg.
 1. Revisor Suppleant
  1. Annette Nielsen modtager genvalg.
 2. Eventuelt
  1. Årets Motionist; Peter Klintskov præsenterede Torben Andersen som Årets Motionist 2022 i Slagelse Motionsklub.
  2. Finn; Overrakt gave fra deltagere i Thy Trail til Simon og Pia.

Bestyrelsen konstituerer sig på kommende bestyrelsesmøde Mandag d. 3/4-2023

STORT TILLYKKE til Torben

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub