Velkommen til vores nye hjemmeside

Bestyrelsen har siden konstitueringen arbejdet intens med to hovedopgaver:

  • Uddelegering
  • Ny profil til klubben.

Med det formål at øge aktivitetsniveauet i klubben, samt at øge fællesskabet i klubben, med andre ord vores klubånd.

Det er mit ønske at klubbens ”daglige aktiviteter” uddelegeres fra bestyrelsen til permanente eller midlertidige udvalg. Formålet med uddelegering er at give bestyrelse frihed, til at varetage egentlige ledelsesopgaver, samt at give ejerskab over aktiviteterne til medlemmerne. Citat fra en DGI foreningskonsulent ”Ansvar er vigtig for at føle ejerskab, og ejerskab er vigtig for initiativet. Bestyrelserne skal frigive ansvar, når man vil motivere medlemmer til at tage en opgave”.

Der er oprettet følgende udvalg:

  • Naturmaraton
  • Carsten P
  • Aktivitet
  • Blad/hjemmeside
  • Sponsor

Udvalgene er omtalt andet sted på hjemmesiden.

På nuværende tidspunkt består Carsten P udvalget af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 holdleder. Vi efterlyser medlemmer, der vil være med til at planlægge løb.

Vi har ligeledes igangsat en “sponsorjagt”, hvor medlemmerne opfordres til at skaffe lodtrækningspræmier til Carsten P løbet fra arbejdsgivere eller firmaer/forretninger.

I forbindelse med ny profil har vi fået et nyt logo. På opfordring fra flere medlemmer, tilbyder vi nu også medlemmerne en klubdragt med det nye logo. Det er bestyrelsesn håb at mange af Jer vil købe klubdragten og derved repræsentere klubben ved at løbe i dragten, dels i det daglige til træningen og dels ved løb. Vi har anskaffet beach flag og bannere, der skal bruges ved vores løb og andre arrangementer. Vi ønsker også, at I har vores beach flag med, når I deltager i løb.

Med håb om at I bakker op om de nye tiltag, ønskes I en god sommer.

René Nørgaard

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub